Kredyty - dla firm na start - także z branży outsourcingowej

W ciągu ostatnich kilku lat najistotniejszą zmianą w kredytowaniu firm było skrócenie procedur związanych z okresem pozyskiwania środków. Zmieniły się też inne warunki. W wielu wypadkach biznesplan przestał być tak rygorystycznym wymogiem, często również zdarza się tak, że faktury nie są wymagane przy rozliczeniu kredytu. Pojawiły się nowe oferty kredytowania dla firm rozpoczynających swoją działalność. Co więcej, szybkich kredytów dla firm zaczęły udzielać niektóre firmy pozabankowe.

Start jest traktowany różnie

Wchodząc na portale instytucji bankowych lub pozabankowych przedsiębiorcy rozpoczynający dopiero swoją działalność mają na ogół dwie możliwości - część firm udziela niewielkich kredytów firmom już w pierwszym dniu ich działalności, część jako start traktuje na przykład 12 miesięcy od rozpoczęcia funkcjonowania przedsiębiorstwa.


Przykładowo, Jeden ze znanych banków stawia następujące warunki firmom będącym na starcie:

"Decyzję o udzieleniu Pożyczki w 24 h może otrzymać firma,

Cechy oprogramowania ERP

Osoby zarządzające firmami jednoznacznie określają cechy, jakie powinny charakteryzować idealny system ERP.

Mówią o intuicyjności, łatwości w obsłudze, kompatybilności z innymi systemami oraz elastyczności. Rozwiązania branży IT stworzone do zarządzania firmami są oparte na procesowości, co daje bardzo dużo korzyści w codziennej pracy. Odpowiednia organizacja pracy na każdym szczeblu organizacji porządkuje firmę, podnosi jej funkcjonalność oraz pozwala na dużo szybszy przepływ i dostęp do informacji.

Raporty wysyłane przez system ERP pozwalają na szybsze reagowanie w celu usprawnienia wolnych procesów, które działają w danym przedsiębiorstwie. Takie oprogramowanie dla firm dobrze wpływa również na kwestie sprzedaży, kontroli procesu produkcji, logistykę oraz konkurencyjność firmy, która jest tak ważna w dzisiejszych czasach.

Główne cechy wymieniane przez menedżerów odnośnie oprogramowania klasy ERP, to przyjazne i intuicyjne zarządzenie. To ważne, aby bez większego problemu móc w krótkim czasie przeszkolić nowych pracowników do obsługi systemu. Wspomniana elastyczność wykorzystanych rozwiązań to również możliwość dostosowywania systemu do dynamicznych zmian zachodzących w firmie oraz polskim prawie. Jeżeli dany system nie jest elastyczny, to dostawca takiego systemu musi się liczyć z tym, że nie znajdzie on wielu klientów.

Przedsiębiorstwa dokonują wyboru systemu ERP w dwóch krokach. Pierwszym z nich jest prowadzenie rozmów i spotkań z wieloma dostawcami, aby następnie wybrać jeden system. To nie koniec, gdyż po wyborze dostawcy nadchodzi czas na negocjacje celem uzyskania jak najlepszych warunków umowy. Ostateczna decyzja jest podejmowana zazwyczaj na wspólnym posiedzeniu całego zarządu, więc cały proces jest długotrwały. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że inwestycja w system ERP to nie kupno zapałek w sklepie i musi być o wiele bardziej przemyślana.

Nieco inaczej może wyglądać sytuacja w przypadku zamówień publicznych. Tam najważniejszym kryterium jest to, czy dostawca spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeżeli tak, to wtedy wybierany jest taki dostawca, który wspomniane warunki spełnia najlepiej. W przypadku organizacji o globalnym zasięgu, o wdrożeniu nowego systemu decyduje najczęściej główna centrala, czyli główny właściciel przedsiębiorstwa.

Źródło: Informacja Prasowa.

PORF PUBLIKUJE DANE DOTYCZĄCE RYNKU BIUROWEGO W MIASTACH REGIONALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Polish Office Research Forum opublikowało dane za pierwsze półrocze 2016 r. dotyczące rynku powierzchni biurowych w ośmiu głównych miastach regionalnych w Polsce (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Poznań, Łódź, Szczecin, Lublin). Dane rynkowe, które są przygotowywane wspólnie przez zespół analityków, dotyczą zasobów nowoczesnej powierzchni biurowej, nowych obiektów oddanych do użytkowania, liczby i wielkości transakcji najmu oraz ilości powierzchni niewynajętej.

  • Na koniec pierwszego półrocza 2016 r. łączne zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w ośmiu miastach regionalnych wyniosły około
    3 665 200 m2. Najwięcej powierzchni zlokalizowane jest w Krakowie (blisko 832 900 m2), Wrocławiu (757 100 m2) oraz Trójmieście (629 300 m2).
  • W pierwszym półroczu 2016 r. do użytkowania oddano projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 219 500 m2. Najwięcej nowej powierzchni – prawie 66 500 m2 - ukończono w Krakowie oraz Trójmieście (52 700 m2).
  • Na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało 395 700 m2 powierzchni biurowej. Najwyższy współczynnik powierzchni niewynajętej odnotowano w Szczecinie – 17,7 %, najniższy w Krakowie – 6,0%.
  • Całkowity wolumen transakcji najmu zarejestrowanych w pierwszym półroczu 2016 r. wyniósł ponad 268 100 m2. Najwięcej powierzchni zostało wynajęte w Krakowie (110 100 m2).
  • Wśród największych transakcji zawartych w pierwszym półroczu 2016 r. można wymienić 16 000 m2 na potrzeby własne Kaufland we Wrocławiu, odnowienie najmu na 10 800 m2 przez Credit Suisse w Grunwaldzki Center we Wrocławiu, przednajem Aon na 10 700 m2 w Enterprise Park E w Krakowie, przednajem Euroclear na 10 000 m2 w Bonarka for Business G w Krakowie oraz ekspansję ABB na 10 000 m2 w Axis w Krakowie.

Żródło: Informacja Prasowa.